ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Ανύψωση Ιγμορείου

Η ανύψωση ιγμορείου είναι μια χειρουργική διαδικασία όπου ανυψώνουμε την μεμβράνη και τοποθετούμε υλικό οστικού μοσχεύματος ώστε να αυξήσουμε το οστό κατά μήκος και να είναι κατόπιν εφικτή η τοποθέτηση εμφυτεύματος, στην άνω γνάθο.

Υπό ορισμένες συνθήκες, η ανύψωση ιγμορείου μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την τοποθέτηση εμφυτεύματος,
Σε άλλες περιπτώσεις, η ανύψωση ιγμορείου και η τοποθέτηση εμφυτεύματος πραγματοποιούνται σε 2 διαφορετικές επεμβάσεις (φάσεις), όταν το οστικό μόσχευμα θα έχει αφομοιωθεί.

Ανύψωση Ιγμορείου

Ενδείξεις

  • Απώλεια οπισθίων δοντιών στην άνω γνάθο
  • Ελλείποντα άνω οπίσθια δόντια εκ γενετής
  • Οστική απώλεια στην άνω οπίσθια περιοχή και ανάγκη τοποθέτησης εμφυτευμάτων
Ανύψωση Ιγμορείου

Ανύψωση Ιγμορείου

Χάνδακος 34

(1ος Όροφος) Ηράκλειο, Κρήτη

Ωράριο λειτουργίας

Δείτε παρακάτω.

2810 300 309

Καλέστε μας για ραντεβού