Οδοντιατρείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Οδοντιατρείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Το οδοντιατρείο λειτουργεί από το 1996, βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης και παρέχει υπηρεσίες γενικής οδοντιατρικής αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες χειρουργικής οδοντιατρικής και περιοδοντολογίας.

Απαράβατες αρχές μας είναι η τήρηση υψηλού επιπέδου υγιεινής σε όλους τους χώρους, η λήψη μέτρων αποκλεισμού της διασταυρούμενης επιμόλυνσης των ασθενειών, η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, η συνέπεια και η υπευθυνότητα.

Τα εργαλεία καθαρίζονται επιμελώς σε συσκευή υπερήχων για την καταρχήν απομάκρυνση πιθανών οργανικών υπολειμμάτων και ακολουθεί τοποθέτηση σε ειδική συσκευασία και αποστείρωση σε αυτόκαυστο κλίβανο.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι μιας χρήσεως. Οι χειρολαβές και οι επιφάνειες απολυμαίνονται με ισχυρά απολυμαντικά διαλύματα τα οποία είναι αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση βακτηρίων, μυκήτων και ιών συμπεριλαμβανομένων των ιών της ηπατίτιδας Β, C καθώς και του ιού ΗΙV.

Τα επιλεγόμενα θεραπευτικά σχήματα καταρτίζονται με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση των ιστών, το μέγιστο δυνατό βιολογικό όφελος και την μακροβιότητα.

Σε καμία περίπτωση ο ασθενής δεν υποβάλλεται σε επώδυνες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση διενεργείται τοπική αναισθησία και ελέγχεται το βάθος της αναισθητοποίησης, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε θεραπευτική πράξη. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη του πόνου τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και μετά το πέρας αυτής.

Φροντίζουμε  ώστε το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα να έχει προβλεψιμότητα, άριστη πρόγνωση και μακροχρόνια επιτυχία.

Τα ραντεβού διαρκούν 1-1.30 ώρα, γεγονός που εξασφαλίζει απουσία καθυστερήσεων και αναμονής, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς και αισθητά λιγότερες επισκέψεις. Λαμβάνεται λεπτομερές οδοντιατρικό και ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, ψηφιακές φωτογραφίες και γίνεται ψηφιακός ακτινολογικός έλεγχος όλων των δοντιών.


Τα προτεινόμενα σχέδια θεραπείας καταρτίζονται με βάση την τεκμηρίωση και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα αλλά και με σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες των ασθενών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται στην αποσαφήνιση των υποκειμενικών προσδοκιών των ασθενών μας καθώς και στην υλοποίησή τους, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Υπάρχει η δυνατότητα το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα να σχεδιαστεί και να παρουσιαστεί  στον ασθενή είτε εξωστοματικά πάνω σε γύψινα μοντέλα που λαμβάνονται από το στόμα του, είτε ενδοστοματικά σε ελαστικούς νάρθηκες. Έτσι, ο ασθενής κατανοεί άμεσα το προτεινόμενο σχήμα και μέγεθος των δοντιών, γίνονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις και με βάση την τελική εικόνα στα μοντέλα, ή στους νάρθηκες καταρτίζεται το σχέδιο θεραπείας και εκτελούνται όλα τα επόμενα στάδια.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποσαφήνιση του σχεδίου θεραπείας στον ασθενή και προτρέπουμε τους ασθενείς μας να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Σε κάθε στάδιο επαναξιολογείται η πορεία του σχεδίου θεραπείας και, όπου χρειάζεται, επαναπροσδιορίζεται αυτή με βάση νεότερα ευρήματα από την κλινική πορεία του ασθενούς και πιθανά ακτινολογικά ευρήματα. Στις περιπτώσεις εκείνες, που οι επανορθωτικές αποκαταστάσεις δεν πληρούν τις βιολογικές ή τις αισθητικές παραμέτρους απορρίπτονται και επαναλαμβάνονται.

Υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής μέρους ή του συνόλου του κόστους της θεραπείας μέσω πιστωτικής κάρτας καθώς και η δυνατότητα άτοκων δόσεων (όταν το κόστος υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό).

Η χρήση υψηλής τεχνολογικής υποδομής, η επιμονή στην λεπτομέρεια, η εμπειρία μας και η συνεχής επιμόρφωση εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

Η οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλικού κλίματος είναι η κυριότερή μας επιδίωξη.

  • Φιλική αντιμετώπιση
  • Άνετος χώρος
  • Θεραπείες με Laser
  • Εύκολη πρόσβαση
  • Χωρίς χρόνο αναμονής
  • Εγγυημένη εργασία
  • Συγχρονος εξοπλισμός
  • Υψηλης ποιότητας υλικά
  • Ψηφιακή ακτινογραφία

Χάνδακος 34

(1ος Όροφος) Ηράκλειο, Κρήτη

Ωράριο λειτουργίας

Δείτε παρακάτω.

2810 300 309

Καλέστε μας για ραντεβού